Rubriek: Ziekenhuizen

Informatie met betrekking tot ziekenhuizen

Borstkankerpatiënt kiest voor ziekenhuis in de buurt

Minder dan 10% van de patiënten die een borstkankerbehandeling moeten ondergaan, vergelijkt ziekenhuizen onderling op kwaliteit van zorg. En bij slechts 3% is de gevonden informatie doorslaggevend voor hun ziekenhuiskeuze. In de meeste gevallen laten borstkankerpatiënten zich behandelen in een ziekenhuis in de buurt.

Lees verder...

Handen wassen kan 140 miljoen besparen

Besparen in de zorg is minder moeilijk dan je denkt. Zelfs met heel simpele handelingen, zoals handen wassen, kan jaarlijks maar liefst 140 miljoen euro bespaard worden! Het is alom bekend dat de handhygiëne in het ziekenhuis te wensen overlaat. Hierdoor ontstaan veel infecties bij patiënten, wat jaarlijks zo’n 140 miljoen euro kost.

Lees verder...

Huisarts krijgt grotere rol bij nazorg kanker

Kankerpatiënten gaan 2 tot 5 jaar na de diagnose vaker naar de huisarts dan leeftijdsgenoten zonder kanker. Nu patiënten met kanker steeds langer overleven, moeten huisartsen zich voorbereiden op een grotere rol in de nazorg, omdat specialisten dat niet meer aankunnen. Hiervoor moeten de richtlijnen worden aangepast, betogen onderzoekers van het onderzoeksinstituut Nivel in het

Lees verder...

Twee op de drie verpleegkundigen weigert griepprik

Meer dan de helft van de zorgmedewerkers haalt geen griepprik, omdat ze hem naar eigen zeggen niet nodig hebben, of omdat ze er juist ziek van worden. Dit blijkt uit een poll van het Tijdschrift voor Verzorgenden waaraan bijna 1000 verzorgenden en verpleegkundigen hebben deelgenomen.

Lees verder...

Vaccin tegen RS-virus in de maak

Promovendus Tobias Kamphuis heeft een mogelijk vaccin ontwikkeld tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV). RSV wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid. Bij baby’s, jonge kinderen en ouderen kan het gevaarlijke lagere-luchtweginfecties veroorzaken. Een vaccin zou de ziekte en sterfte als gevolg van een infectie met het rs-virus sterk verminderen.

Lees verder...

De beste ziekenhuizen van Nederland volgens Elsevier

Vier ziekenhuizen hebben dit jaar de hoogste beoordeling gekregen in de nieuwste editie van Elseviers ‘De beste ziekenhuizen’. Het gaat om het Flevoziekenhuis in Almere, het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, het Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk en de MC Groep in Lelystad. Rijnstate en Sint Jansdal behoorden ook in 2011 al tot de winnaars.

Lees verder...

Beste Zorgidee 2012: de specialist op huisbezoek

Waarom leggen alleen huisartsen huisbezoeken af en medisch specialisten niet? Dat vroeg arts-apotheker Philip Boerebach uit Rotterdam zich af. Hij stuurde zijn idee – om bedlegerige patiënten niet per dure ambulance naar de specialist te brengen, maar de specialist naar de patiënt – in voor Het Beste Zorgidee van 2012. En hij won!

Lees verder...

IGZ: orthopeed De Bruin schoot tekort

Orthopeed Cees de Bruin van het Waterlandziekenhuis heeft tekort geschoten in de informatievoorziening aan zijn patiënten. Die informatie was onvoldoende en de nazorg voldeed niet altijd. Maar er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van patiënten of de gezondheidszorg ernstig bedreigd is geweest. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport over

Lees verder...

Ziekenhuizen stoten complexe ingrepen af

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft bij alle Nederlandse ziekenhuizen de kwaliteit van 18 complexe behandelingen in kaart gebracht. ZN heeft dit gedaan aan de hand van minimum kwaliteitsnormen, die zijn opgesteld door de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten.

Lees verder...