Rubriek: Ziekenhuizen

Informatie met betrekking tot ziekenhuizen

Lichte stijging MRSA in ziekenhuizen

In Nederlandse ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren vaker MRSA-bacteriën aangetroffen. Het gaat om een lichte stijging van deze voor de meeste antibiotica ongevoelige bacterie, zei R. Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding gisteren.

Lees verder...

Hartcentrum UMC St Radboud langer dicht

Het hartcentrum van het Nijmeegse UMC St Radboud blijft voor onbepaalde tijd dicht. Dat heeft de leiding van het ziekenhuis gisteren besloten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bepaalde eerder dat het centrum tot 2 mei gesloten moest blijven vanwege problemen op de hartafdeling. Als gevolg van de affaire heeft de voorzitter van de Raad van

Lees verder...

Onderzoek naar 18 hartcentra

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil de kwaliteit gaan meten van alle 18 Nederlandse hartchirurgische centra. Zij volgt hiermee het advies van een commissie die onderzoek heeft gedaan naar het ongebruikelijk hoge aantal sterfgevallen in het hartlongcentrum van het UMC St Radboud in Nijmegen.

Lees verder...

Verbod op hartoperaties UMC St Radboud

De situatie op de hartafdeling van het UMC St Radboud in Nijmegen waar ik op 9 april over berichtte, is nu echt geëxplodeerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Radboudziekenhuis in Nijmegen bevolen met onmiddellijke ingang te stoppen met hartoperaties bij volwassenen. Het bevel is vanochtend om 7 uur van kracht gegaan en

Lees verder...

Chinees ziekenhuis meldt tweede gezichtstransplantatie

Vijf maanden na de eerste gezichtstransplantatie in Frankrijk, hebben artsen in China een soortgelijke operatie uitgevoerd. Artsen van het Xijing Hospital in Xian (noordwesten) hebben door transplantaties tweederde van het gezicht van een dertigjarige man vernieuwd. De man werd twee jaar geleden verminkt door een beer en kreeg een nieuwe kaak, bovenlip, neus en wenkbrauw.

Lees verder...

Beademingsapparaat ziekenhuis ontploft

Het zal je maar gebeuren: lig je aan de beademing op een intensive care-afdeling van een ziekenhuis, ontploft je beademingsapparaat! Een patiënt in het Medisch Centrum Haaglanden is het gisteravond overkomen. Bij de ontploffing kwam wat lachgas vrij. De patiënt liep geen verwondingen op en is naar het ziekenhuis Westeinde in Den Haag overgebracht. De

Lees verder...

Minder kletsen onder het opereren

Minder praten en minder bewegen onder het opereren, aangevuld met een beter luchttoevoersysteem in de operatiekamer, leidt tot een afname van het aantal bacteriën in de ok bij plaatsing van een knie- of heupprothese. Hierdoor neemt de kans op infectie van de prothese en problemen met wondgenezing na de operatie af. Dat blijkt uit onderzoek

Lees verder...

Radboud erkent schuld aan dood hartpatiënten

Het verhoogde aantal dode hartpatiënten in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen komt onder meer door fouten met de bloedstolling. De patiënten werden voor aanvang van de hartoperatie te veel of te weinig gestold, waardoor hun bloed tijdens de operatie te dik of juist te dun was. In beide gevallen leidde dit tot

Lees verder...

Medicijnbeleid ziekenhuizen faalt

In twintig tot dertig procent van de gevallen worden er fouten gemaakt bij de verstrekking en toediening van medicatie in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van organisatie-adviesbureau Turner, dat de afgelopen twaalf maanden onderzoek heeft gedaan naar de medicatieveiligheid in 22 ziekenhuizen. Schrale troost: in slechts 0,01 procent van de gevallen levert dit

Lees verder...

Chirurgen maken er een potje van

Hoe is het toch mogelijk dat chirurgen in een ziekenhuis jarenlang met elkaar kunnen ruziën, patiënten hiervan de dupe worden en er van hogerhand niet wordt ingegrepen? Nu, nadat de directie van het Maasziekenhuis in Boxmeer maar liefst zes jaar lang hebben getracht de samenwerking tussen vijf chirurgen van de maatschap heelkunde van het ziekenhuis

Lees verder...

Eén op de tien prikincidenten leidt tot besmetting

Werken in de gezondheidszorg brengt bepaalde risico’s met zich mee. Maar dat één op de tien prikincidenten in het ziekenhuis leidt tot besmetting van het ziekenhuispersoneel, dat is toch wel schokkend nieuws. Een analyse van 526 ‘prikincidenten’ die zich de afgelopen drie jaar in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam hebben voorgedaan, wijst uit

Lees verder...

Spoedeisende hulp schiet vaak tekort

Zeer urgente patiënten op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis worden vaak te laat geholpen. Bij twee op de drie – 63 procent – wordt de norm niet gehaald. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ‘Ziekenhuisketen’, een platform van acht Nederlandse ziekenhuisinstellingen.

Lees verder...